Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

Vnitřní řád Mrňousků

Dotovaná část
(1.4.2020 - 31.3.2022)

Provoz DC je od 7:00 do 16:00 hodin. Nepřítomnost dítěte omluvte do 8:00hodin na telefonu: 723 070 408 (nejlépe formou sms).

∙Děti se schází v herně od 7:00 do 8:30 hodin.
∙Neposílejte děti do DC samotné! Chůva ručí za bezpečnost dětí až od chvíle, kdy jsou jí děti do herny předány.
∙Děti mohou být předány buď rodiči, nebo v přihlášce uvedenému zástupci.
∙Dítě do DC potřebuje: přezůvky, náhradní oblečení, pyžamko, oblíbený polštářek a deku, pláštěnku, denně papírové kapesníky, hřeben, sportovní oblečení na zahradu - VŠE PODEPSANÉ. Malý batůžek se dvěmi svačinkami a láhev na pití.
∙„Školkovné“ za péči o děti číní 2000 Kč měsíčně a stravné 37Kč za den.Školkovné musí být zaplaceno do 25. v předchozím měsíci. O cenně za stravné vás informuje na nástěnkách vždy na začátku nového měsíce a žádáme o platbu do 10. dne aktuálního měsíce. Rodič je povinen termíny plateb stravného
a „školkovného“ bezpodmínečně dodržet.

∙Odhlašování a nahlašování obědu je možno max do 8 hodin toho dne, kdy se má oběd odebrat.

∙Dětí jsou do DC přijímany na základě vyplněné přihlášky (www.mrnouskove.com) i v průběhu školního roku až do naplnění kapacity 18 dětí. Hlavním kritériem je splnění docházky v min. limitu 30h týdně a potvrzení a zaměstnání, studiu nebo evidenci na ÚP od rodičů.
∙DC Mrňouskové může po předchozím upozornění písemně oznámeném zákonnému zástupci dítěte rozhodnout o ukončení poskytování služby pokud se dítě bez omluvy zákonného zástupce nepřetržitě nedostavuje po dobu delší než dva týdny. Také pokud zákonný zástupce závažným způsobem opakovaně narušuje provoz DC, nebo zákonný zástupce neuhradí „školkovné“ a stravné v DC ve stanoveném termínu.
∙Od 8:30 do 11:55 a od 12:15 do 14:00 je naše dětské centrum z bezpečnostních důvodů uzamčeno. Mimo uvedenou dobu v nutných případech použijte mobilní telefon(kvůli klidu). Za bezpečnost dětí v DC odpovídají po celou dobu chůvy, a to od doby převzetí od jejich zástupce až do doby jejich předání zástupci. Rodiče nemohou odvádět dítě z herny bez vědomí chůvy.

Chůvy mají právo v zájmu zachování zdraví ostatních dětí do DC nepřijmout děti s nachlazením, s podezřením na nemoc, či jinými infekcemi a parazity (vši). V případě dítěte, u něhož byl výskyt vší zjištěn, je nutné do úplného odstranění vší a hnid nedávat dítě do kolektivu (tj. 2 – 3 dny). Dítě, které doma zvracelo nebo mělo střevní potíže či teplotu, do DC nepatří. Při příznacích onemocnění dítěte v době pobytu v DC jsou rodiče telefonicky informováni a vyzváni k zajištění další zdravotní péče o dítě.
∙Zahrada je oplocena a uzavřena brankami.
∙Rodiče jsou povinni nahlásit ihned změny v osobních datech dítěte, případně rodiny, změnu telefonu či zdravotní pojišťovny.
∙O omezení provozu či uzavření centra z důvodů svátků a dovolených budete včas informování na nástěnkách a chůvami.
∙Děti nesmějí odnášet z DC hračky. Škody způsobené dětmi na majetku DC jsou zákonní zástupci povinni uhradit.
∙Naše dětské centrum má svůj denní organizační řád. Rodiče mají možnost podílet se na dění v centru, účastnit se a zapojit se do různých akcí – informace jsou zveřejňovány na nástěnkách.
∙Máme zájem na tom, aby Vaše dítě bylo v našem centru spokojené, těšilo se k nám a aby zde bylo rádo.
∙Snažíme se přiblížit činnosti v průběhu celého dne co nejvíce rodinnému prostředí. Naším cílem je podporovat osobnost dítěte, upřednostňovat individuální přístup ke každém dítěti.