Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

 

Dotované zařízení - kapacita 18 dětí

Dotované zařízení, péče o předškolní děti.

Docházka min. 30h týdně, potvrzení o zaměstnání, studiu nebo evidenci na ÚP od rodičů. "Školkovné" se platí předem, vždy do 25. dne v měsíci předcházejícího měsíce, kdy k nám dítko bude docházet. Platbu je možné provádět na účet (bude Vám přidělen variabilní symbol), nebo je možné platit přímo u nás v hotovosti.

Měsíční "školkovné" 1500Kč

Upozorňujeme, že školkovné za pravidelné hlídání se nevrací. Na dotované místo je možno umístit pouze dítě, které dochází pravidelně, není možnost docházkový režim následně měnit (mimo odchodu do „velké“ MŠ).

 

 

 

Hlídání dětí - kapacita 6 dětí

Nedotované zařízení, péče o předškolní děti. Děti u nás mohou být hlídány ve třech různých režimech:

 

1. Pravidelné - celodenní měsíční - 3000Kč  "Školkovné" se platí předem, vždy do 25. dne v měsíci předcházejícího měsíce, kdy k nám dítko bude docházet. Platbu je možné provádět na účet (bude Vám přidělen variabilní symbol), nebo je možné platit přímo u nás v hotovosti. Záleží jen na vás.

PENÁLE:

Pokud rodič v průběhu měsíce rozhodne o změně docházkového režimu na jiný (mimo možnosti přejít do dotovaného režimu), budou mu hodiny po které již bylo dítě hlídáno přeúčtovány hodinovou sazbou a účtováno penále 500Kč (z důvodu změny vedení evidence dítěte, atd.)

Pokud tedy rodič zaplatí 3000Kč a např. po 60h docházky se rozhodne pro změnu, bude mu naúčtováno toto: 60*60+500=4100Kč

 

2. Permanentka - platnost od data zakoupení jeden měsíc (datum je uvedeno na permanentce samotné) - 1700Kč za 50h. Tato varianta je vhodná pro rodiče, kteří chtějí začít své dítko osamostatňovat pozvolna, nebo jen chtějí dětem dopřát občas dětský kolektiv.

 

PENÁLE:

Pokud rodič v průběhu měsíce rozhodne o změně docházkového režimu na jiný (mimo možnosti přejít do dotovaného režimu či na pravidelné hlídání), budou mu hodiny po které již bylo dítě hlídáno přeúčtovány hodinovou sazbou a účtováno penále 250Kč (z důvodu změny vedení evidence dítěte, atd.)

Pokud tedy rodič zaplatí 1700Kč a např. po 30h docházky se rozhodne pro změnu, bude mu naúčtováno toto: 30*60+250=2050Kč

Chůvy na dotaz rodiče vždy rády sdělí aktuální počet zbývajících hodin na permanentce. Pokud není permanentka vychozena a je po termínu, není možné ji prodlužovat, vracet peníze,atd.

 

3. Hodinové hlídání - 60Kč/h. Tato varianta je vhodná při jednorázové návštěvě, kdy například maminka potřebuje k lékaři a dítě by musela brát sebou. Zde je nutné respektovat, že tyto děti k nám mohou přicházet od 7:00 do 10:00 a odcházet mohou do 12:00, nebo poté až po odpočinku a svačince,cca ve 14:30 s tím, že jejich příchod ani odchod nesmí narušovat denní režim pravidelně docházejících dětí. Odcházet mohou do 12:00, respektive do 16:00. Toto omezení je z důvodu obědů a spinkání dětí.

Upozorňujeme, že peníze za hodinové hlídání se nevrací.