Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.


Dotované zařízení - kapacita 18 dětí

Dotované zařízení, péče o předškolní děti.

Docházka min. 30h týdně, potvrzení o zaměstnání, studiu nebo evidenci na ÚP od rodičů. "Školkovné" se platí předem, vždy do 25. dne v měsíci předcházejícího měsíce, kdy k nám dítko bude docházet. Platbu je možné provádět na účet (do předmětu prosím uvádějte jméno, měsíc a co platíte - školkovné/obědy). Platba vhotovsti možná pouze po předchozí domluvě..

Měsíční "školkovné" 2000Kč

Upozorňujeme, že školkovné za pravidelné hlídání se nevrací. Na dotované místo je možno umístit pouze dítě, které dochází pravidelně, není možnost docházkový režim následně měnit (mimo odchodu do „velké“ MŠ).