Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

Dětská skupina - dotované zařízení péče o předškolní děti

1.
Za jakých podmínek může mé dítě patřit do dotované části Mrňousků?
Pokud víte, že u nás vaše dítko bude trávit více jak 30h týdně. Dále musí rodič doložit buď potvrzení o zaměstnání, studiu nebo musí být evidován na ÚP. Další kritériem je kapacita - nesmí být překročen počet 18 dotovaných dětí. Upozorňujeme, že přesná pravidla udělení dotovaného místa jsou mnohem rozsáhlejší, proto se s dotazy obracejte prosím na vedení centra.

 

2.

Na jak dlouhou dobu je dotace poskytnuta, musí tam mé dítě docházet po celou dobu této dotace?
Dotované pracoviště zahájilo svůj provoz 1.4.2018 a jeho fungování je naplánováno do 31.3.2020 pokud bude veřejnost potřebovat i po tomto datu takovéto zařízení, tak bude fungovat i dále, zda se bude jednat také o dotovaný provoz nebo ne, rozhodne až MPSV na základě předložených žádostí a projektů. Vaše dítě u nás ale nemusí zůstat po celou dobu dotace, pokud v březnu víte, že vám dítě vezmou v září do školky, může u nás dítko být pouze tuto dobu.

 

 

 

Hlídání dětí - nedotované

1.

Potřebuji pravidelné hlídání pouze jeden den (či více dnů) v týdnu, ale každý týden. Mám vyplňovat přihlášku k pravidelnému hlídání?

Pravidelné hlídání je pouze měsíční od pondělí do pátku. Jiná varianta vždy spadá do krátkodobého hlídání. V tomto případě se dá doporučit zakoupení permanentky. Upozorňujeme, že tato varianta je možná pouze, pokud jsou volné kapacity.

 

2.

Ráda bych si přivydělala k rodičáku ve vašem centru jako chůva. Bylo by to možné?

V současné chvíli toto možné není, ale plánujeme spolupráci s maminkami. Maminka, která by měla o takovouto spolupráci zájem musí splňovat několik kritérií. Být na rodičovském příspěvku, čistý trestní rejstřík, odborné vzdělání (všeobecná sestra, zdravotnický asistent, nebo ošetřovatel, porodní asistentka, záchranář, všeobecný sanitář, sociální pracovník) a radost z práce s dětmi. Pokud máte o toto zájem můžete nás kontaktovat na jednom z mailů.

 

3.

Mé dítě po obědě již nespí, nebude v tom problém?

Děti po obědě spát nemusí, ale je potřeba, aby po obědě následoval klidový režim. Dětem se předčítají pohádky, pouští se relaxační hudba. Pokud děti nespí, tak po 30 minutách odchází z ložnice do menší herny, kde si mohou hrát.

 

4.

Kdy a kde mohu zaplatit školkovné?

Školkovné je potřeba zaplatit vždy do 25. předcházejícího měsíce (viz. provoz). Jedná se o částku složenou z ceny hlídání, 3000Kč (1500Kč dotované dítě) 
+ cena za obědy. Vše platit na účet 2900670754/2010. Permanentky se platí buď hotově, nebo je možné posílat peníze také na dříve zmíněný účet.

 

5.

Mé dítě je alergik (nebo jiná komplikace se stravou)? Můžete mu zajistit i takovéto jídlo?

Bohužel, to možné nebude. K dispozici bude týden dopředu jídelníček. Pokud ten nebude vyhovovat, bude se  toto muset řešit individuálně po dohodě
s rodiči. Je možné domluvit se na doma připravované stravě, kterou mi pouze dítěti ohřejeme a podáme.

 

6.

Mé dítě se nyní učít být bez plenek, je možné ho i tak dávat do centra nebo musí být v tomto ohledu samostatné?

Nemůžeme po dvouleté dítku chtít, aby umělo všechno samo. K dispozici jsou toalety pro děti, ale také nočníky. Chůvy jsou připravené k tomu, že je čeká spousta přebalování. Ale to k dětem prostě patří. Rodičům se snažíme vycházet vstříc v tom, jaký postup při odvykání na plenky zastávají, abychom zbytečně nemotali dětem hlavičky. Předpokládáme ale, že starší děti, cca 3 roky už budou toaletu zvládat. I kdyby s pomocí. Přeci jen, někdy si ty kalhotky děti hůře sundavají a katastrofa je na světě. Dobré je nosit dítěti náhradní oblečení.

 

7.

Kdy a kde mohu odevzdat přihlášku?

Přihlášku můžete vyplnit a odevzdat kdykoli během celého roku.

 

 

8.

Potřebuji pravidelné hlídání pouze jeden den v týdnu, jakou přihlášku vyplnit a jakou mám garanci, že na tento jeden den bude v centru volno?

Pokud dítě nepotřebuje hlídání od pondělí do pátku, jedná se o krátkodobé hlídání. Kapacita pro krátkodobou docházku je 6 dětí. Upozorňujeme, že tato varianta je možná pouze, pokud jsou volné kapacity.

 

 

9.

Mé dítě má konkrétní zdravotné problém, díky kterému potřebujeme speciální péči, je možné aby i tak docházelo do centra?

Ano, tato varianta je možná, ale pouze za určitých podmínek. Každé dítě je individuální, proto pokud rodič tuší, nebo již má potvrzenou konkrétní diagnozu, tak požadujeme spolupráci s lékařem. Pokud ten doporučí docházku, snažíme se s rodiči nastavit individuální plán. Zde ale platí, že se musí postupovat pomaleji, musí se přihlédnout ale i k ostatním dětem. Režim centra se musí dodržet. V těchto případech žádáme rodiče o kopie zprávy od lékaře.

 

 

10.

Pokud z jakéhokoli důvodu žádám o vrácení peněz, jak mám postupovat?

V dotované části toto bohužel není možné, zde platí pro výběr dětí přísnější kritéria. Z těchto důvodů není možné cenu jakkoli upravovat, krátit nebo zcela vracet. I tak je dotovaná cena 1500 Kč na samé nejnižší hranici.

Pokud chtějí rodiče měnit režim docházky v průběhu měsíce, či ji úplně rušit, tak zde se vždy postupuje podle pravidel uvedených v sekci ceník (penále).