Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

!!! Kovid dotazy !!!

Určitě jste si pročetli aktuální pokyny ke zvýšení hygieny u Mrňousků. Možná vás překvapí několikeré krytí rukou - rukavice a desinfekce. K tomuto kroku jsme přistoupili právě s ohledem na věk dětí, které jsou opravdu maličké a hygienickým návykům se teprve učí.

Prosím také o pochopení a ohleduplnost jak směrem k chůvám, tak k ostaním rodičům a opravdu omezte svůj pohyb u Mrńousků na minimum. Chápu, že
s tak malými dětmi ta rána bývají náročnější, ale určitě se to zvládne.

Ostatní pravidla si myslím, že jsou tak jednoduchá, že je společně všichni zvládneme.

 

 

 

Dětská skupina - dotované zařízení péče o předškolní děti

1.
Za jakých podmínek může mé dítě patřit do dotované části Mrňousků?
Pokud víte, že u nás vaše dítko bude trávit více jak 30h týdně. Dále musí rodič doložit buď potvrzení o zaměstnání, studiu nebo musí být evidován na ÚP. Další kritériem je kapacita - nesmí být překročen počet 18 dotovaných dětí. Upozorňujeme, že přesná pravidla udělení dotovaného místa jsou mnohem rozsáhlejší, proto se s dotazy obracejte prosím na vedení centra.

 

2.

Na jak dlouhou dobu je dotace poskytnuta, musí tam mé dítě docházet po celou dobu této dotace?
Dotované pracoviště zahájilo svůj provoz 1.4.2020 a jeho fungování je naplánováno do 31.3.2022 pokud bude veřejnost potřebovat i po tomto datu takovéto zařízení, tak bude fungovat i dále, zda se bude jednat také o dotovaný provoz nebo ne, rozhodne až MPSV na základě předložených žádostí a projektů. Vaše dítě u nás ale nemusí zůstat po celou dobu dotace, pokud v březnu víte, že vám dítě vezmou v září do školky, může u nás dítko být pouze tuto dobu.

 

 3.

Mé dítě po obědě již nespí, nebude v tom problém?

Děti po obědě spát nemusí, ale je potřeba, aby po obědě následoval klidový režim. Dětem se předčítají pohádky, pouští se relaxační hudba. Pokud děti nespí, tak po 30 minutách odchází z ložnice do menší herny, kde si mohou hrát.

 

4.

Kdy a kde mohu zaplatit školkovné?

Školkovné je potřeba zaplatit vždy do 25. předcházejícího měsíce (viz. provoz). Jedná se o částku složenou z ceny hlídání 2000Kč + cena za obědy. Vše platit na účet 2900670754/2010.

 

5.

Mé dítě je alergik (nebo jiná komplikace se stravou)? Můžete mu zajistit i takovéto jídlo?

Bohužel, to možné nebude. K dispozici bude týden dopředu jídelníček. Pokud ten nebude vyhovovat, bude se  toto muset řešit individuálně po dohodě
s rodiči. Je možné domluvit se na doma připravované stravě, kterou mi pouze dítěti ohřejeme a podáme.

 

6.

Mé dítě se nyní učít být bez plenek, je možné ho i tak dávat do centra nebo musí být v tomto ohledu samostatné?

Nemůžeme po dvouleté dítku chtít, aby umělo všechno samo. K dispozici jsou toalety pro děti, ale také nočníky. Chůvy jsou připravené k tomu, že je čeká spousta přebalování. Ale to k dětem prostě patří. Rodičům se snažíme vycházet vstříc v tom, jaký postup při odvykání na plenky zastávají, abychom zbytečně nemotali dětem hlavičky. Předpokládáme ale, že starší děti, cca 3 roky už budou toaletu zvládat. I kdyby s pomocí. Přeci jen, někdy si ty kalhotky děti hůře sundavají a katastrofa je na světě. Dobré je nosit dítěti náhradní oblečení.

 

7.

Kdy a kde mohu odevzdat přihlášku?

Přihlášku můžete vyplnit a odevzdat kdykoli během celého roku.

 

 

8.

Mé dítě má konkrétní zdravotné problém, díky kterému potřebujeme speciální péči, je možné aby i tak docházelo do centra?

Ano, tato varianta je možná, ale pouze za určitých podmínek. Každé dítě je individuální, proto pokud rodič tuší, nebo již má potvrzenou konkrétní diagnozu, tak požadujeme spolupráci s lékařem. Pokud ten doporučí docházku, snažíme se s rodiči nastavit individuální plán. Zde ale platí, že se musí postupovat pomaleji, musí se přihlédnout ale i k ostatním dětem. Režim centra se musí dodržet. V těchto případech žádáme rodiče o kopie zprávy od lékaře.

 

 

9.

Pokud z jakéhokoli důvodu žádám o vrácení peněz, jak mám postupovat?

V dotované části toto bohužel není možné, zde platí pro výběr dětí přísnější kritéria. Z těchto důvodů není možné cenu jakkoli upravovat, krátit nebo zcela vracet. I tak je dotovaná cena 2000 Kč na samé nejnižší hranici.

Pokud chtějí rodiče měnit režim docházky v průběhu měsíce, či ji úplně rušit, tak zde se vždy postupuje podle pravidel uvedených v sekci ceník (penále).